Skip to content

Van dorpshuis Lengel naar Bosman huus

dorpshuis-lengel-oudIn juni 2002 vond een knallende opening van het dorpshuis plaats, waarbij het openingswoord werd gevoerd door Bennie Duis, de voorzitter van het dorpshuisbestuur. In de jaren daarna werd de exploitatie met strakke hand gevoerd door Raymond Hermsen. Zowel Bennie als Raymond verdienen het, dat zij hier worden genoemd. Onder hun actieve leiding en met steun van bestuurders als Theo Visser, Herbert Megens en … werden heel wat activiteiten opgezet of begeleid. Er was ook een exploitatieoverschot, winst dus. Dat moest worden ingezet, om de definitieve dorpsaccommodatie mee te bekostigen. Na 10 jaar, in 2012, was er een redelijk positief saldo. Maar dit was onvoldoende om de bestaande plannen te bekostigen. Piet Berendsen, van Berendsen Bouwadvies Lengel, had namelijk al eens schetsen gemaakt, die waren gebruikt bij een eerste begroting. De geraamde kosten overstegen de beschikbare geldmiddelen ruim. Goede raad was weer eens duur!

Uiteindelijk bood Wim Bosman, als beschermheer van Schutterij St. Antonius, de helpende hand. De bouwtekeningen werden in zijn opdracht gemaakt en de ruwbouw werd door hem in opdracht gegeven bij Klomps bouwbedrijf uit Dinxperlo, zijn ‘vaste’ aannemer. De kosten van de ruwbouw inclusief de grond, die de heer Bosman voor een symbolisch bedrag van de gemeente Montferland had verworven, bedragen € 350.000,= en zijn in een lening verwerkt. Deze lening wordt door fam. Bosman verstrekt aan het bestuur van het dorpshuis. De eerste 10 jaar hoeft hiervoor geen rente te worden betaald, terwijl wordt afgelost naar draagkracht. Hiermee was het fundament gelegd en kon een vliegende start worden gemaakt. Als dank wordt de accommodatie Het Bosman Huus genoemd.

Op basis van de toezegging van fam. Bosman kon vervolgens een werkgroep aan de slag om meer fondsen te verwerven en om de inrichting verder uit te werken. Hierbij hebben Ruud en Ronald Tousain een hoofdrol gespeeld. De lijnen tussen beide broers waren bijzonder kort, waardoor snel kon worden geschakeld. Om deze pioniers heen is vervolgens een kundig en actief bestuur gecreëerd, dat in januari 2014 definitief is aangetreden. Vooral de begeleiding van de bouw is een intensieve klus, die beide broers met veel inzet vervullen. Werkzaamheden worden door hen zoveel mogelijk lokaal vergeven. Kupers loodgietersbedrijf, Kremer elektro en Meiland grondwerken zijn hier goede voorbeelden van. Fa. Meiland heeft ook de sloop van het oude dorpshuis eind vorig jaar uitgevoerd.

Er is gekozen voor uitvoering door professionele bedrijven, omdat het onmogelijk is om lange tijd zonder accommodatie te zitten. Werk met uitsluitend vrijwilligers zou te lang duren. In de afwerkfase en tijdens het beheer zijn echter nog genoeg taken te verdelen. Hierop komen we beslist terug!